Aplikacioni për punësim

Konkurs i Brendshëm (1 pozitë)

Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Prizren ...

Njoftim per rezultatin e perzgjedhjes - Suharekë

PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE...

NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES

PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE...

NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES

PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE...

NJOFTIM

PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE...