Kontrata, blerja e shtretërve

Blerja e pajisjeve ndihmëse dhe shtretërve...

Kontrata për përkthime

Kontratë për shërbime të përkthimit...

Kontrata për furnizim me pemë dhe perime

Furnizimi me pemë dhe perime - Faza e parë ...

Kontrata e sigurimit të automjeteve

Sigurimi i automjeteve të MPMS-së ...

Furinizimi me garderobë për AIP

Kontrata Seykos- MPMS-209-20-016-136 ...