Njoftim për përzgjedhejn e Anëtareve në Këshillin e Përgjitshëm

Bazuar në konkursin publik të datës 14.12.2017,...