Plani i biznesit

Të dhënat...

Programi Vetëpunësimit 2018 Thirrja dhe Plani Biznesit

Dokumentet për Programi Vetëpunësimit...