Ministri Reçica mori pjesë në takimin për IPA-n

Prishtinë, më 16 janar 2018-01-16
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, mori sot pjesë në takimin e nivelit politik të Instrumenteve të Para Anëtarësimit (IPA) për vitet programuese 2018- 2019.
Në këtë takim u prezantuan projektet nga ministritë e ndryshme, të cilat do të jenë përfituese në vitin 2018 dhe 2019.
Në kuadër të prezantimit të projekteve në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale, Ministri Reçica shprehi brengën e tij për mospërfshirjen direkte të MPMS-së në projekte, duke ditur se ulja e inaktivitetetit, rritja e punësimit të të rinjve, zhvillimi i shkathtësive në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe administrimi  më i mirë i tregut të punës, janë prioritete të MPMS-së, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien e qytetarëve.
Ministri Reçica kërkoi që MPMS të përfshihet në IPA 2018 dhe 2019 dhe mori mbështetjen se do të shikohen mundësitë e përfshirjes së MPMS-së me projekte konkrete.