Ftesë për media

Të nderuar përfaqësues të medieve!

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, më 30 Gusht (e premte) , ora 13:00 në sallen e konferencave të MPMS-së, lanson në konsultime publike Koncept-Dokumentin për Skemën e Ndihmës Sociale.
Lansimi i Koncept-Dokumentit bëhet nga Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica.

Ftoheni që ta përcillni këtë ngjarje!
Me Respekt!
Zyra për Komunikim me Publikun