F T E S Ë P Ë R M E D I A

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale,  z.Arban Abrashi, më 05 dhjetor 2016, merr pjesë në hapjen e takimit B2B (Busines to Busines), që ka për qëllim inicimin e bashkëpunimit afarist në mes të ndërmarrjeve sociale të krijuara si rezultat i Grant – skemës “Rritja e punësimit të grupeve në nevojë” dhe bizneseve, anëtare të Odës Ekonomike të Kosovës.
Ky aktivitet i ministrit Abrashi, zhvillohet në në hotelin Sirius nga ora 10-12h
Bashkëngjitur, keni edhe informatat e detajuara për agjendën e takimit më 05 dhjetor 2016. Të gjitha mediat janë të mirëseardhura të përcjellin këtë aktivitet të ministrit, Arban Abrashi.