RREGULLORE (QRK) NR. 07/2017 PËR PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN, PËRGJEGJËSITË E KOMISIONIT VLERËSUES DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR NJOHJEN E STATUSIT DHE TË DREJTAVE TË PERSONAVE PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK

RREGULLORE (QRK) NR. 07/2017, PËR PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN, PËRGJEGJËSITË E KOMISIONIT VLERËSUES DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR NJOHJEN E STATUSIT DHE TË DREJTAVE TË PERSONAVE PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK


FileAction
Rregullore_(QRK)_nr._07-2017....pdf  Download  

Download