Rregullore (MPMS) nr. 10/2017, për sigurinë dhe mbrojtjën e të të punësuarve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë

Rregullore (MPMS) nr. 10/2017, për sigurinë dhe mbrojtjën e të të punësuarve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë


FileAction
/home/mpms/public_html/DOKUMENTET//Janar 2019/shkurt 2019/Rregullore (MPMS) nr. 10-2017.pdf  Download  

Download