Rregullore (MPMS) nr. 08-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga risqet e lidhura me fushat elektromagnetike në vendin e punës

Rregullore (MPMS) nr. 08-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga risqet e lidhura me fushat elektromagnetike në vendin e punës


FileAction
Rregullore (MPMS) nr. 08-2017.pdf  Download  

Download