Rregullore (MPMS) nr. 07-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj azbestit në punë

Rregullore (MPMS) nr. 07-2017Rregullore (MPMS) nr. 07-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj azbestit në punë


FileAction
Rregullore (MPMS) nr. 07-2017.pdf  Download  

Download