Rregullore (MPMS) nr. 06-2017, për kriteret minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendndërtimet të përkohëshme apo mobile

Rregullore (MPMS) nr. 06-2017, për kriteret minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendndërtimet të përkohëshme apo mobile


FileAction
Rregullore (MPMS) nr. 06-2017.pdf  Download  

Download