Rregullore (MPMS) nr. 05-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë

Rregullore (MPMS) nr. 05-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë


FileAction
Rregullore (MPMS) nr. 05-2017.pdf  Download  

Download