Rregullore (MPMS) nr. 02-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës

Rregullore (MPMS) nr. 02-2017, për mbrojtjën e të punësuarve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës


FileAction
Rregullore (MPMS) nr. 02-2017.pdf  Download  

Download