Lista paraprake e strehimoreve dhe OJQ-ve të vlerësuara dhe poentuara nga Komisioni Vlerësues për subvencione 2021

Lista paraprake e strehimoreve dhe OJQ-ve të vlerësuara dhe poentuara nga Komisioni Vlerësues për subvencione 2021


FileAction
Lista paraprake e strehimoreve dhe OJQ-ve të vlerësuara dhe poentuara nga Komisioni Vlerësues për subvencione 2021.pdf  Download  

Download