MRSZ gđ.Rita Hajzeraj – Beqaj sastala se sa g.Bujar Kadriu predsednik Foruma za Osobe sa Ogranićenim Sposobnostima i takođe predsednik Udruženja Slepih Kosova

Zam. ministra u Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite gđ.Rita Hajzeraj- Beqaj dočekala je danas predsednika Foruma za Osobe sa Ogranićenim Sposobnostima i takođe predsednik Udruženja Slepih Kosova, g.Bujar Kadriu . Tokom ovog sastanka se razgovaralo o izazovima Udruženja Slepih i saradnje Udruženja Slepih i MRSZ .