Zam/ministra Safet Kamberi na radni sastanak sa predstavnicima Penzijskog Fonda Crne Gore

Zamenik/ministra Rada i Socijalne Zaštite g. Safet Kamberi, u pratnji Direktora Penzijskog Departmana u MRSZ-u g.Bahri Džaferi, primio je danas u random sastanku Direktora Fonda Penzijskog i Invalidskog Osiguranja g. Jovo Pajovića sa saradnicima, gde je na fokusu bila saradnja između Republike Kosova i Crne Gore o overenju razdoblja osiguranja za ostvarivanje prava na penziju za građane obe zemlje.