Udhëzimi Administrativ Nr.10 / 2012, për organizmin, fushëveprimin dhe funksionimin e këshillit të përgjithshëm për shërbime sociale dhe familjareVersion
Download48
Stock
Total Files1
Size11.06 MB
Create Date17/05/2021
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr.10 / 2012, për organizmin, fushëveprimin dhe funksionimin e këshillit të përgjithshëm për shërbime sociale dhe familjare


FileAction
Udhëzimi Administrativ Nr. 10-2012 .pdf  Download  

Download