NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 03/2003 PËR PENSIONIM TË PARAKOHSHËM PËR PUNËTORËT E KOMPLEKSIT “TREPÇA” NËN ADMINISTRIMIN E UNMIKU-utVersion
Download5
Stock
Total Files1
Size56.19 KB
Create Date28/09/2023
Last Updated07/02/2019

NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 03/2003 PËR PENSIONIM TË PARAKOHSHËM PËR PUNËTORËT E KOMPLEKSIT “TREPÇA” NËN ADMINISTRIMIN E UNMIKU-ut


FileAction
U.A Nr.10-2005 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.03-2003.pdf  Download  

Download