Neformalni sastanak Vladine Komisije za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Osoba tokom Oslobodilačkog

Pod rukovodstvom Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, održan je prvi neformalni i uvodni sastanak Komisije za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Osoba tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. “Nakon 18 godina negiranja i ignorisanja, konačno je osnovana Komisija koja će razmatrati aplikacije silovanih lica tokom rata, da im obezbedi odštetu koja neće da uspostavi pravdu na mesto, nego će najmanje pružiti priznavanje i prihvatanje ove kategorije naših građana”, naglasio je Abraši.