Cilja se zapošljavanje 1000 posaotražioca sa otvaranjem “Sajma Rada – 2018” u Opštini Gnjilane

Nastavlja se danas održavanje “Sajma Rada 2018” u Opštini Gnjilane, u organizaciji Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, Nemačkog Udruženja za Međunarodnu Saradnju (GIZ) i podršku Opštine Gnjilane.

Ovaj sajam ima za cilj praktični rad sa mogućnostima nastavka i mogućnošću otvaranja slobodnih radnih mesta za nezaposlene, koordiniranjem posredovanih sastanaka između biznisa i poslaotražioca.

Zamenik ministra Rada i Socijalne Zaštite Vesel Makoli, koji je prisustvovao događaju, rekao je da MRSZ stalno je podržavao posaotražioce i biznisa, sa subvencijama za plate, praktični rad, obuku na poslu, samozapošljavanje itd.

G. Makoli je između ostalog dodao da je današnji sajam u Gnjilanu od posebnog značaja, zato što postoje 38 biznisa koji nude oko 1.000 radnih mesta i radne prakse u Regijonu Gnjilana.

“Sajam na kojem smo danas došli je od velike je važnosti zato što učestvuju preko 38 kompanija koje nude oko 1000 radnih mesta i radne prakse u Opštini Gnjilane, gde najveće mogućnosti za zapošljavanje se uglavnom pružaju kompanije iz sektora usluga različite prirode”, rekao je g. Makoli.

Predsednik Opštine Gnjilane z. Lutfi Haziri, koji je učestvovao na otvaranju ovog sajma, rekao je da je ovaj sajam dobra prilika za traženje posla, a prema njemu u Opštini Gnjilane u sektoru koji se najviše traži zaposlenje je izgradnja G. Haziri se obratio učesnicima da treba da imaju cilj zapošljavanja samo u javnom sektoru, jer prema njemu, budućnost razvoja na Kosovu je u privatnom sektoru.

“U javnom sektoru nema budućnosti, budućnost je u privatnom sektoru, samo treba više poštovanja Zakona o Radu”, dodao je g. Haziri.

G. Klaus Bader–Labarre, Menadžer Programa YES – GIZ izrazio je zadovoljstvo zbog učešća toliko mladih ljudi na ovim sajmovima u nadi da će uspeh ovog sajma rezultirati konkretnim otvaranjem slobodnih radnih mesta za nezaposlene.

Na kraju Zamenik ministra Makoli je naglasio da će MRSZ u saradnji sa GIZ-om i u buduće organizovati takve sajmove zapošljavanja i u drugim opštinama, doprinoseći smanjenju nezaposlenosti i za pripremanje mladih za tržište rada.