Info sesije za zainteresovane gradjane/mikro preduzeca za dodelu granta od strane ‘Help – Hilfe zur Selbsthilfe’

Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje mikro preduzeća na Kosovu – Sprečavanje Migracije i Stabilizacije”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe
zur Selbsthilfe e.V. Počinje sa info sesijama za gradjane / mikro preduzeća po pitanju odobravanja granta/donacija, za gradove Peć (60 donacija), Prizren (40 donacija), Novo Brdo (30 donacija), iVučitrn (40 donacija).