Rečica susreo je mlade sa Kosova koji će biti profesionalno obučavani u Nemačkoj

Ministar Rada i Socijalne  Zastite (MRSZ) Skender Rečica dočekao je jednu grupu mladih ljudi sa Kosova, koji su odabrani za obrazovanje i obuku u Nemačkoj, u okviru programa “Ausbilgungsinitiative 2018” između MRSZ i Nemačkog  GIZ, koji se sprovodi u saradnji sa Bavarskom Građevinskom Asocijacijom u Nemačkoj.

Prvih šest studenata sa prve grupe će otputovati  danas u Nemačku, dok  devet njih će putovati u oktobru ove godine.

Ministar Rečica je čestitao studente na mogućnost koja je data na to da je MRSZ , zajedno sa drzavom Nemačkom kroz organizacije GIZ-a, će sarađivati u sličnim programima, odabirajući mogućnosti za naše mlade ljude da budu obučavani u različitim oblastima.

“Mladi su ogledalo naše države. Sposobnosti koje ćete postignuti u Nemačkoj želim da ih pretvorite u praksu kada se budete vratiti na Kosovo. Naša zemlja ima potrebu za profesionalno obučavane mlade ljude koji će doprinositi  ovoj zemlji, pretvarajući se u primer za druge generacije “, rekao  je Rečica.

Studenti su se zahvalili ministru za prijem i podršku, rekavši da će veštine koje će ih dobiti tokom boravka u Nemačkoj, će koristiti služiti  zemlji nakon povratka na Kosovo, tako da, bi doprineli poboljšanju socijalne zaštite.