Rečica: gastronomski sektor treba podržati bez rezerve

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica primio je danas na sastanku predstavnike Udruženja Gastronoma Kosova, sa kojima je razgovarao o teškoj situaciji u kojoj je gastronomski sektor, koji je pretrpeo najveći udarac kao rezultat Pandemije, gde je nažalost čak i veliki broj radnika ostao bez posla.

Predstavnicima Asocijacije Gastronoma Kosova, ministar Rečica je izrazio svu spremnost MRSZ-a da bezrezervno podrži gastronomski sektor, u okviru zakonskih mogućnosti.