Rečica u Tirani preduzima korake ka ujedinjenju tržišta rada

Tirana, 02.septembra 2020
Uoči sledećeg sastanka dveju Vlade, Kosovske i Albanije, danas je zajedno sa našim ambasadorom u Albaniji g.Nait Hasani, ministar MRSZ, Skender Recica, sastao se sa ministarkom Finansija i Ekonomije Republike Albanije, gđom Anila Denaj, kako bi dalje intenzivirali neophodne akcije na davno započetom putovanju, da bi se olakšao život naših građana.

Ministar Rečica i ministar Denaj dogovorili su se da postignu sporazum o mobiliteta na radu , sporazum koji omogućava građanima naših zemalja da imaju jednake mogućnosti za zapošljavanje, obrazovanje i stručno osposobljavanje, širom našeg geografskog područja, bez obzira odakle dolaze. U tom smislu, još više približavamo grad Vlore sa Podujevom, Skadarlije sa Pećancima i takođe,Gnjilanin u Elbasanu da da se oseća kao Elbasanlija , rekao je ministar Rečica.

Osoblje obe zemlje postizanjem ovog Sporazuma koristiće zajedničko tržište rada koje će biti integrisano u samo jedno tržište rada. Važnost njegove integracije je da naše dve zemlje dopune upražnjena radna mesta koja zahtevaju osoblje na osnovu potreba tržišta. Ovaj Sporazum će omogućiti dopunjavanje ove praznine nudeći radnoj snazi stručnu obuku u skladu sa potrebama tržišta rada obe naše zemlje.

Takođe, sa ministarkom Denaj, dogovoreno je da nakon postizanja ovog Sporazuma moramo primeniti Sporazum o Socijalnom Osiguranju, kako naši građani ne bi izgubili svoje doprinose i da bi sastavili sa periodima doprinosa iz svake zemlje u koja su radili. Dakle, naši građani će imati koristi od socijalne sigurnosti izborom da žive gde oni žele, na Kosovu ili u Albaniji.

Postizanjem ova dva Sporazuma, Kosovo i Albanija će biti bliže Evropskoj Uniji, zbog činjenice da preživljavaju jedan deo Berlinskog procesa, ali pre svega ovim sporazumima ćemo biti bližnji jedan drugome.