Rečica u Letoniji susreće se sa svojom koleginicom , ministarko Ramona Petraviča

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica Recica boravi u Rigi, Letonija, na poziv Ministarstvo Socijalno ove zemlje, odnosno ministarkom Ramona Petraviča.
Tokom ove posete, ministar Rečica je primljen na bilateralnom sastanku od strane Petraviče sa kojom je razgovarao o iskustvima kroz koje je prošla ova zemlja EU u menadziranju penzijskim sistemom, socijalnim uslugama, socijaln osiguranje , tretmanom osoba sa ogranicenim sposobnostima, politikama zapošljavanja, kao i sigurnost i zdravlje na radu.
Između ostalog,u posebnosti je diskutovano o iskustvima koja je Letonija prošla tokom procesa evropskih integracija, iskustvima koja će, nakon dogovora od strane dva ministara, biti prenesena između radnih grupa i eksperata koji će uspostaviti odnose saradnje između naših ministarstava.
Ministar Rečica se zahvalio svojoj koleginici na spremnosti za saradnju i procenio je mnogo značajnu, samu inkorporaciju Latvijskog iskustva od strane Kosova o pitanjima o kojima se razgovaralo tokom sastanka.