Recica trazi postovanje pravila koja obavezuje sve radne kantiere da pripremaju plan o sigurnost i zdravlje pre pocetka radova.

Ministar Rada i Socialne Zastite , Skeder Recica zatrazio je od Inspektorata Rada da produzavaju nadgledavanje  Pravila  Br. 06/2017 za Minimalne kritere za Sigurnost  i Zdravlje na privremenim ili mobilnim radnim mestima , sto znaci da pre pocetka radova , treba imenovati kordiantora za sigurnost i zdravlje na radu , koji qe da nacrta plan za sigurnost i zdravlje na radu i istog plana ce da  predstavlja ispred Inspektorata Rada.

 Puni zahtev od Ministra Recica :

Za cilj o nadgledavanje zakonitosti za Sigurnost I Zdravlje na Radu , zatrazio sam od Inspektorata Rada da bezkompromisno nastavljaju nadgledavanje sa izvrsenjem Pravila Br. 06/2017 za Minimalne Kriteriume za Sigurnost I zdravlje na privremenim ili mobilnim radnim mestima . Sve gradilista  , da bi popunili minimalne kriteriume za sigurnost I zdravlje na radu , moraju pre pocetka izvodjenja  radova da odredjuju kordinatora za sigurnost I zdravlje na radu koji ce da napise plan za sigurnost I zdravlje I istog da prestavlja ipred  Ispektorada Rada .

Inspektorat Rada ce da preduzme sve odredjene mere koje su predvidjene legistalicijom za sve javne I fizicke subjekte , koji nemaju kordinatora za sigurnost I zdravlje I ne prestavljaju plan za sigurnost I zdravlje na radu, pre pocetka radova izgradnje , kako je predvidjeno na gore navedenom Pravilu.