Odgovor

Nakon objavljivanja članka u dnevnom listu “Zeri” 10.12.2013, i dan kasnije u dnevnim listovima “Koha Ditore” i “Lajm” kao i na nekoliko online portala, gde se piše o izveštaju NVO “Institut za Održivost i Razvoj Mladih” IORM, pod nazivom ” Iza zatvorenih vrata u Štimlju ” , Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite smatra da je ovaj izveštaj neargumentiran i nema nikakve veze sa činjeničnim stanjem u Specijalnom Institutu u Štimlju, gde su smešteni klijenti sa lakšom mentalnom retardacijom. Javnost treba da zna da u Štimlju postoji Specijalni Institut koji vodi MRSZ i Centar za Integraciju i Rehabilitaciju Hroničnih i Psihijatrijskih Bolesnika koji se upravlja od strane Ministarstva Zdravlja.

Ekipa IORM –a je bila jedan jedini dan u Specijalnom Institutu u Štimlju i to od 10:00 do 13:00 i iznenađujuće je kako IORM za samo tri sata monitoringa dolazi do zaključka da tretiranje klijenata je “oblik nečovečnog i ponižavajućeg postupanja “.

Specijalni Institut u Štimlju stalno se monitorira od strane raznih organizacija koje se bave pitanjem ljudskih prava kao što je SZLjPS (Savet za Zaštitu Ljudskih Prava i Sloboda) i KCRŽT (Kosovski Centar za Rehabilitaciju Žrtava Torture) itd, i skoro sve preporuke i sugestije koje su došle iz ovih organizacija uprava SIŠ-a je realizovala na vreme i maksimalno se trudi da poboljša uslove života u ovom Institutu.

Takođe, svi klijenti SIŠ-a su pod stalnom medicinskom negom i redovno uzimaju lekove koje su im prepisane.

Ne stoje zaključci IORM –a kada kaže da ” nema hala… i ljudi provedu dan lutajući kroz dvorište ” jer u SIŠ-u postoje tri hale za razvijanje dnevnih aktivnosti za stanovnike, gde se rade slobodne aktivnosti , kao što su slikarstvo, tkanje tapiserija, skulpture sa drvorezom i druge aktivnosti.

Takođe, ne stoje ni nalazi ove NVO za fizičko i seksualno zlostavljanje štićenika, barem što se tiče SIŠ-a.

Ovaj izveštaj ISDI-a ne odgovara realnosti i neprihvatljiv je za MRSZ.