Potpisuje se Sporazum o Razumevanju za Dezinsekciju –Selektivnu dezifekciju u sprečavanju hemoragijske groznice u četiri opštine na Kosovu

Zamenik / ministra Rada i Socijalne Socijalne Zaštite g. Fatmir Shurdhaj i direktor Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje, prof. Dr. Naser Ramadani, danas su potpisali Memorandum o razumevanju za dezinsekciju -selektivnu dezifekciju u sprečavanju hemoragijske groznice u opštini Mališevo, Suve Reke Orahovca i Kline.
Ovaj danas potpisani sporazum omogućuje pružanje usluge isporuke za vršenje dezinsekciju- dezinfekcije insekticida, prevencija hemoragične groznice u cilju zaštite javnog zdravlja uopšte u ove četiri opštine gde su se pojavili više slučajeva ujeda krpelja.
Zam / ministra Shurdhaj izjavio je da kroz ovaj Sporazum, Ministarstvo Rada i Socijalnog Zaštite obavezuje se da angazuje broja tražiocaposla preko kancelarije za zapošljavanje, koji će raditi u dezisenkcije i-dezinfekcije u opštinama, u kojima ukupno će biti 40 radnika, od po 10 zaposlenih u svakoj opštini.
Dok od obaveza iz ovog Sporazuma koja obavezuje Nacionalnog instituta za Javno Zdravlje Kosova, je pružanje cele opreme koja štite zdravlje zaposlenih u toku dezinsekcije- dezinfekcije, uputstva o eventualnog rizika tokom dezinsekcije -dezinfekcije, treiniranjima znanja kako koristiti sredstva opreme,materijala komponente sredstava i njihova primena u skladu sa evropskim standardima.
Budžet za finansiranje ovog projekta osigurava se od Ministarstva za Rad i Socijalne Zaštite u ukupnom iznosu od 30.000 evra i ima vremenski rok od 3 meseca.
Dok, profesor Ramadan se zahvalio zam / Shurdhaj za njegov lični doprinos u podržavanju i oslonu koju je doprineo sa potpisivanjem ovog sporazuma, navodeći da ovo neće biti poslednji projekat potpisan sa MRSZ nego dobar početak i angažovanje za dobrobiti građana u stanju socijalne potrebe.