Inaugurisan je projekat za regulaciju reke i parka u selu Berivojce, Opština Kamenica

U okviru programa “Lijepo Kosovo/2”, danas je u prisustvu opštinskih čelnika, predstavnika EU-a, IOM-a i MRSZ-a, inaugurisan je projekat za regulaciju reke i parka u Berivojce, Opština Kamenica.

Prema rečima g-đe Sirije Poder, Koordinatora Projekata Kancelarije EU-a u Prištini, ovo je treći projekt iz programa “Lepo Kosovo” u Opštini Kamenica, a 73 na nivou Kosova. Za realizaciju ovih projekata EU je izdvojila oko 7 miliona eura, a zaposleno je za kratki vremenski period, 4 hiljade posaotražioca koji dugo čekaju posao u Kancelarijama za Zapošljavanje MRSZ-a, rekla je g-đa Poder.

Dok, Zam/Ministra MRSZ-a, g.Ćazim Rahmani zahvalio se EU-u kao donatora, IOM-u kao izvršioca Projekta i Predsedniku Opštine Kamenica, g. Begzadu Sinaniju za neprekidnu podršku koju pružaju ljudima na Kosovu, posebno u ublažavanju nezaposlenosti i u stvaranju boljeg ambijenta za život. Prema g. Rahmaniju u ovom projektu je zaposleno 63 ljudi iz svih zajednica koje su registrovani u Opštinskoj Kancelariji za Zapošljavanje u Kamenici.