Saopštenje za Javnost

Priština, 08.11. 2013
Nakon pokušaja samopaljenja dvoje građana pred zgradom MRSZ-a, u cilju realnog i objektivnog informisanja javnosti, MRSZ putem ovog obaveštenja razjašnjava javnost da početkom aprila (02/04/2013) je potpisan Memorandum Razumevanja sa EKK-om za podizanje nivoa zaposlenosti, razvoja saradnje i interakcije.
Ovaj Memorandum ima za cilj zapošjavanje u EKK-u određenog broja posaotražioca koji su registrovani na biroima za zapošljavanje kao nezaposleni.
Takođe, u ovom Memorandumu su predviđeni i kriterijumi za izbor posaotražioca, između kojih su i kriterijumi starosti ispod 40 godina, da budu korisnici socijalne pomoći, i da budu registrovani u kancelarijama za zapošljavanje kao posaotraži.
Prema ovom Memorandumu su javno objavljeni oglasi u kancelarijama za zapošljavanje koje pokrivaju okolinu EKK-a, kao što su Priština, Podujevo, Kosovo Polje, Obilić, Mitrovica, Vučitrn i Skenderaj.
Nakon prijema zahteva, zajednička komisija MRSZ i EKK je izabrao kandidate na biroima zapošljavanja. U početku su birani svi kandidati koji ispunjavaju navedene kriterijume u pomenutom Memorandumu. Na intrevjuu su pozvani svi aplikanti.
Nakon intervjua sa kandidatima, komisija je odabrala 120 kandidata koji su ispunjavali navedene kriterijume Memoranduma.
Među pozvanim u intervjuu su bili i ovo dvoje građana koji su pokušali samopaljenje izpred zgrade MRSZ. Ova lica ne ispunjavaju kriterijume iz stava V/1.3 što znači da su iznad 40 godina starosti. Navedena lica su korisnici socijalne pomoći.
Komisija tokom intervjua je bila oprezna da oni koji su primljeni da budu fizički vrlo sposobni zbog delikatnog i specifičnog posla u EKK (visina gde će se raditi, veoma prašnjava sredina, isključivo fizički rad, itd), i među mnogim kandidata koji nisu ispunjavali ove kriterijume su bile i ove dve osobe.
U ovom slučaju MRSZ smatra da su poštovane sve zakonske procedure.