Obeveštenje MRSZ-a u vezi sa zloupotrebom službene kreditne kartice bivšeg zam / ministra Ćazim Rahmani

U vezi sa slučajom upotrebe službene kreditne kartice bivšeg zam/ministra MRSZ, g. Ćazim Rahmani, objašnjavamo javnost da za pokrivanje nastalih troškova, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite nakon što je dao upozorenje bivšem zam/ministru za nepravilnu upotrebu službene kreditne kartice, preduzela je potrebne mere u skladu sa procedurama.

Konkretno, blokirano je dalje korišćenje kreditne kartice i primenjeno je odbijanje 50% od plate za iznos neopravdanih troškova za februar prošle godine.

Što se tiče ostatka dela sredstva potrošenih od službene kreditne kartice, zam/ ministar Rahmani je obećao da će sredstva vratiti u budžetu MRSZ-a do kraja ovog meseca, u protivnom MRSZ će obavestiti trezor i nadležne organe da preduzmu potrebne mere.