MRSZ povećava podršku za repatrirana lica posao tražilaca na Kosovu

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite ( (MRSZ ) – Agencija za Zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK), u saradnji sa Razvojnim Programom Ujedinjenih Nacija (UNDP) na Kosovu, u znak podrške nezaposlenim tražiteljima posla koji su vraćeni u Republiku Kosovo, najavljuje otvaranje Programa Samo zapošljavanja za vraćene osobe, Program Obuke na Radno mesto za repatrirane osobe, Program Subvencionisanja plata za repatrirane osobe.

Kroz programe koje najavljujemo želimo da podržimo tražitelje posla na Kosovu, posebno dugotrajno nezaposlene stvaranjem više mogućnosti za njih na tržištu rada, sa ciljem održivog zapošljavanja.

Povećani napori dolaze naročito u ovom teškom trenutku suočavanja sa Pande mijom COVID-19, radi stvaranja više mogućnosti za tražitelje posla na Kosovu i pomoći ekonomskom oporavku.

Poziv za programe Obuke na Radnom Mestu  i Subvencioniranja Plata otvoreno je od 06. do 20 Avgusta 2020, dok je za program Samo zapošljavanja do 31 avgusta 2020 godine.

Za više informacija o postupku prijave, rokovima i svim ostalim informacijama, posetite adrese e-pošte; https://mpms.rks-gov.net/oglasi /publikacije /ili  https://aprk.rks-gov.net/ ili se obratite Kancelarijama za Zapošljavanje u vašoj