MRSZ organizuje konferenciju “Inicijativa za Socijalnu Dimenziju”, Ministar Rećića je istakao je da će se socijalna dimenzija ojačati

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite  (MRSZ), u saradnji sa nemačkom Nevladinom Organizacijom “Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)”, kao i sa “PREDA Plus”, otvorilo je danas postupak “Inicijative za Socijalnu Dimenziju” (IDS) za Zapadni Balkan: “Ne iskljucenje  ikoga u procesu integracije u EU”.

Ministar MRSZ-a, Skender Rećica na otvaranju konferencije, rekao je da je svrha ove inicijative unapređenje dijaloga između civilnog društva, građana i institucija o neophodnosti unapređenja socijalne dimenzije u procesu integracije zemalja zapadnog Balkana u EU

“Kosovo se suočava sa mnogim izazovima iu tom smislu Vlada preduzima korake i reforme potrebne za stvaranje boljeg blagostanja za naše građane, što bi bilo kompatibilno sa dobrobiti građana EU”, rekao je minister.

Ministar.Rečica  je naglasio da je svrha MRSZ-a i Vlade Kosova da izgrade jedan   društveni sistem u kome ne postoji mesto nejednakosti i diskriminacije, promovisanje jednakosti i socijalne zaštite, kao i povećanje solidarnosti između generacija i zaštita prava dece .

“Od početka mandata ove vlade, MRSZ je započelo konkretne korake opšte socijalne reforme i zapošljavanja u zemlji, kako bi ojačalo socijalnu dimenziju u korist građana Kosova, ali u isto vreme da ispuni kriterijume za proces integracije Kosova u Evropsku Uniju “.

Knur Fleckenstein, član Evropskog Parlamenta i predsednik Odbora ASB-a, visoko je procijenio inicijativu Socijalne Dimenzije

Rezultati u socijalnom polju bice moguci  samo ukoliko svi socijalni partneri ,opštinski  kompanije i preduzeća rade zajedno”, rekao je evroposlanik Fleckenstein.

U međuvremenu, Elmir Bojadžić, Regionalni Direktor za Jugoistočnu Evropu u ASB-u, rekao je da je ova inicijativa globalni cilj da se privuče podrška Evrope za poboljšanje ljudskih resursa.

Prema njegovim rečima, to će biti moguće samo ako postoji sindikat  političkih struktura i struktura civilnog društva u ovoj oblasti.