MPMS ne prestaje, potpisuje Sporazum za Zapošljavanje sa Fondacijom Besa i GIZ- Nemačke

Ministar Rada i Socijalne Zaštite potpisao je danas Sporazum saradnje između Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite sa Fondacijom Besa-Munchen i Udruzenje za Internacionalnu Saradnju GmbH/GIZ na Kosovo. Ovaj Sporazum cilja poboljšati mogućnosti kružne migracije i pokretanja za poboljšanje obrazovanja i profesionalnog obučavanja tako da onda ulagati po vecih investiranja iz diaspore na Kosovu.