MRSZ lansira za javne konsultacije Konceptni Dokument za Socijalne i Porodične Usluge

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) pokrenula je danas za Javne Konsultacije Konceptni Dokument za Socijalne i Porodične Usluge. Tokom konferencije za medije, Ministar MRSZ-a Skender Rečica je rekao da ovaj Konceptni Dokument ima veliki uticaj na živote građana, a posebno na ugrožene grupe našeg  društva.

“Prvi ciklus reformi koje smo preduzeli u mnogim oblastima završava se ovim Koncept Dokumentom preko kojeg želimo re-organizovati socijane i porodične usluge, na osnovu najboljih međunarodnih praksi i Evropskom Volonterskom Okviru Kvaliteta za Socijalne Usluge “, rekao je Ministar.

Ministar je naglasio da se decentralizacija socijalnih usluga suočava sa poteškoćama zbog nedostatka sredstava za finansiranje ovih usluga, odnosno nedostatka specifičnih grantova za socijalne usluge. U vezi sa tim, on je rekao da na posljednjem sastanku Vlade odobren je Konceptni Dokument  za Finansije lokalne samouprave finansiran od strane Ministarstva Finansija i koji predviđa dodatni budžet za socijalne i porodične usluge na opštinskom nivou.

U nastavku, pričajući o identifikovanim problemima i izazovima u vezi sa pružanjem socijalnih i porodičnih usluga, kao neke od glavnih problema Ministar je naveo ne-definisanje nadležnosti za pružanje  usluga, nedostatak informisanja građana o korišćenju usluga, ogranićeno  monitoriranje i inspekcija ovih usluga i nedovoljno financiranje sa središnjeg i lokalnog nivoa.

Sa odobravanjem ovog Koncepta Dokumenta o pružanju socijalnih i porodičnih usluga, Ministar je rekao da je cilj precizno određivanje odgovornosti i nadležnosti institucija na centralnom i lokalnom nivou i pružalaca usluga, da se poboljša pristup usluga stavljajući ih bliže građanima, da se radi klasifikacija i organizacija usluga, da se vrši održivo finansiranje ovih usluga.

Proces javnih konsultacija počinje danas i traje do 5 decembra 2018 godine. Ministar je pozvao sve zainteresovane strane da pošalju svoje komentare i predloge kako bi dobili što bolji i praktični Konceptni Dokument.