MRSZ-Lisenciralo je 13 pravnih subjekata i nevladinih organizacija

Danas, u prostorijama Ministarstvo Rada i Socijalne(MRSZ),ministar ovog ministarstva, g. Arban Abrashi ,dodelio je lisence za 13 pravnih subjekata i nevladinih organizacija, koja pružaju socijalne i porodične usluge.

Proces lisenciranja socijalnih pružilaca porodičnih usluga, kao i licenciranje pravnih subjekata i nevladinih organizacija, koja pružaju socijalne usluge, je tekući proces i na osnovu Zakona o Socijalnim Porodičnim Uslugama i drugim pravnim aktima koji regulišu oblast socijalnih i porodičnih usluga.