Ministar Rečica se sastao sa predstavnicima Ministarstva Rada, Socijalne Zaštite i Zaštite Potrošača u Beču

Beč, 25 oktobar 2017

Ministar Rada i Socijalne Zaštite i Punës g. Skender Rečica, zajedno sa saradnicima i ambasadorom Kosova u Beču, g. Sami Ukeli, sastao se sa predstavnicima Ministarstva Rada, Socijalne Zaštite i Zaštite Potrošača u Beču, u Austriji, i Rukovodiocem Evropskog Centra za Istraživanje i Socijalnu Zaštitu. Ovom prilikom, Ministar Rečica se zahvalio predstavniku na toplom gostoprimstvu i za svu pomoć koju država Austrije pružila u razvoju i demokratizacije države Kosova.

Ministar Rečica je obavestio predstavnika Ministarstva sa situacijom na Kosovu, planom upravljanja i sa procesom evropskih integracija. On se fokusirao na socijalnu situaciju građana Kosova i na merama koje preduzima Vlada Kosova za poboljšanje njihovu socijalnu zaštitu.

Ministarstvo je izradila svoju sektorsku strategiju i akcioni plan i akcioni plan za mlade u oblasti zapošljavanja i naglasio da fokus vlade je smanji broj korisnika socijalne pomoći, zapošljavanjem korisnika iz ove kategorije i povećanje zaposlenosti mladih i žena, kroz samozapošljavanje, preduzetništvo ili aktivnim merama tržišta rada.

Ministri Rečica zatražio je od sagovornika da započnu pregovore o sporazumu o socijalnom osiguranju između Kosova i Austrije. Ovom prilikom, ministar se obavezao da će ispuniti dogovorene obaveze između strana. Austrijski predstavnici upoznali su ministra i o mogućnostima saradnje između države Kosova i Austrije i mogućnosti sezonskih zapošljavanja građana Kosova u oblasti poljoprivrede i turizma.

Strane su se složile o nastavku i produbljivanju saradnje u oblasti socijalnih politika i pomoći austrijske države za podizanje blagostanja i povećanje zaposlenosti na Kosovu.