Ministar Rečica učestvovaoj je u radovima KKSSTRD-a

Priština, 30 novembar 2017

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, učestvovao je u radu Kosovskog Komiteta za Sprečavanje i Suzbijanje Teških oblika Rada Dece. Ovom prilikom pohvalio je rad KKSSTRD-a i detaljan izveštaj o nalazima Komiteta za evidentiranje slučajeva teških radova dece mlađe od 18 godina.

Ministar Rečica je rekao da u buduće će imati većeg institucionalnog angažovanja u sprečavanju i suzbijanju uključenosti u teškim i opasnim radovima dece. On je obećao da će prema postojećem zakonodavstvu kao i na zakonskoj reformi, koja će biti unaprijeđena, tretman ove kategorije naći zasluženo mesto u društvu. “Čestitam vam na dobrom radu, ali ne moramo da se zaustavimo ovde. Briga o deci će uvek biti jedan od glavnih prioriteta naših preventivnih politika u zaštiti naših mladih generacija. MRSZ će uvek nuditi institucionalnu zaštitu u eliminaciji ove pojave “, rekao je Ministar Rečica.

U izveštaju KKSSTRD-a, koji je danas predstavljen, kao i u nalazima Inspektorata Rada MRSZ-a, utvrđeno je na radu Inspektorata na terenu nije bilo ni jednog slučaja angažovanja dece u teškim radovima.

Na osnovu izveštaja KKSSTRD-a i izvršenje Akcionog Plana za 2017 godinu, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, kao i institucionalni partneri, zaključili su da je situacija u ovoj oblasti znatno bolja od prethodnih godina. U ovom slučaju, traženo je da se baza podataka stalno dopunjava i da se povećava efikasnost saradnje centralnog nivoa sa lokalnom samoupravom, sa posebnim naglaskom na Centre za Socijalni Rad.