Ministar Rečica: Očekuje se da će sporazum sa Švajcarskom biti potpisan u martu

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica učestvovao je danas na sastanku Parlamentarnog Odbora za Zdravstvo, Rad i Socijalnu Zaštitu, na kojem je razgovarano o Sporazumu o Socijalnom Osiguranju između Republike Kosovo i Švajcarske Konfederacije.

Ministar Rečica, izveštavajuci pred članove komisije o dotičnom sporazumu, obavestio ih je da se očekuje da će sporazum biti potpisan do kraja meseca marta.
Ministar je obavestio prisutne, da su obe tehničke grupe dveju zemalja finalizirali nacrt Opšteg Sporazuma o Socijalnom Osiguranju između Kosova i Švajcarske i Administrativnog Sporazuma za sprovođenje Opšteg Sporazuma, oba dva nacrt sporazuma, koja MRSZ je prosledila u Ministarstvu Spoljnih Poslova Kosova.

Govoreći o sadržaju sporazuma, ministar Rečica je izjavio da, građani koji imaju koristi od ovog sporazuma će uživati penziju samodoprinosa, porodičnu penziju, invalidsku radnu penziju i osnovnu starosnu penziju.
“Ovim sporazumom, građanima Kosova, koji su radili dugo vremena na Švajcarske Konfederacije, će im se omogućiti, da nakon dostizanja starosne granice za penzionisanje, imati pravo na koristi ove penzije na Kosovu”,