Nedelja promocije stručnog osposobljavanja, Ministar Reçica poziva da se za posete Centari za Stručno Osposobljavanje

Ministar Rada i Socijalnog Zaštite Skender Reçica, u cilju promoviranja stručnog osposobljavanja i reosposobljavanja, tokom dve nedelje, posetio je sedam Centara za Stručno Osposobljavanje u Prištini, Mitrovici, Gnjilanu, Uroševcu, Prizrenu, Đakovici i Peći.

Tokom ovih poseta, Ministar Reçica se sastao sa brojnim studentima, mladim ljudima, neke i sa završenim diplomskim i postdiplomskim studijama, koji su pohađali ili još pohađaju kurseve obuke za različitim profesijama.

Ministar Rečica je sreo i mnogo kandidate koji su završili obuku i certifikovali su se u oblastima krojenja, stolarije, frizere, grafičke dizajnere, koji zahvaljujući obukama koje su pohađali u CSO-ima , uspeli su da pronađu posao ili otvore svoj biznis. Od predstavnika centra, Ministar se obavestio da većina certifikovanih ljudi uspeva da postane deo tržišta rada, pa čak i da zaposle druge u biznisima koje otvaraju.

Na kraju posete, Ministar je rekao da ovih dana je uspeo da vidi posvećenost osoblja centara da pruže mogućnost obuke zainteresovanim kandidatima, kao i spremnost mladih ljudi da pohađa obuke u odgovarajućim centrima. “Održali smo nedelju promovisanja stručnog osposobljavanja posetom sedam centara za stručno osposobljavanje u opštinama Republike Kosova. Imao sam zadovoljstvo da upoznam stručno osposobljavane mlade ljude i one sa diplomskim i postdiplomskim kvalifikacijama, koji su željni da steknu znanje. Takođe sam upoznao mlade ljude koji su nakon završetka obuke u ovim Centrima pokazali uspeh, otvarajući svoje biznise čak i zapošljavajući i druge u tim biznisima “, rekao je Ministar Rečica.
Ministar je pozvao sve mlade ljude, potencijalne kandidate i nezaposlene da se registruju u Kancelarijama za Zapošljavanje u Kosovskim opštinama i da se jave u Centrima za Stručno Osposobljavanje, jer imaju izvanrednu priliku da se obučavaju u različitim profilima i postanu deo tržišta rada.
U sedam Centara za Stručno Osposobljavanje postoji ukupno 60 radionica i 30 certifikovanih profila.

U periodu septembar 2017 – mart 2018, u sedam Centrima za Stručno Osposobljavanje (CSO), obuku su pohađali ukupno 3, 519 kandidata, od kojih 2 432 su se certifikovali. Tokom istog perioda registrovano je 10 433 novih posaotražioca u svim Kancelarijama za Zapošljavanje na nivou zemlje. Redovno zapošljavanje su našli 2 346 osoba, dok u aktivnim merama tržišta rada uključio se 1 466 osoba.