Ministar MRSZ-a g. Skender Rečica i Ministar MTI-a g. Bajrami-a potpisali su sporazum o Programu “Praksa na Poslu” sa praktikantima i korisničkim kompanijama

Poštovani prisutni,
Želeo bih da naglasim da pored izrade strategija i akcionih planova, MRSZ u okviru angažovanja za poboljšanje zapošljavanja mladih ljudi, zajedno sa partnerima, pokreće i program prakse u radu, smatra da je od posebnog značaja kako za posaotražioce tako i za poslodavce.
Ovaj program ima za cilj pružanje podrške novim diplomiranim nezaposlenim licima, sprovodi se u saradnji sa preduzećima iz privatnog sektora i kofinansira ga Ministarstvo Trgovine i Industrije, Agencija za Investicije i Podršku Preduzećima na Kosovu kao i UNDP, za šta smo Vam veoma smo zahvalni.