Arban Abrashi ministar najavio je penzionere Đakovice za novu penzijsku šemu

16 novembar 2015
Ministar Rada i Socijalne Zaštite Arban Abrashi , tokom održane posete danas u Đakovici , sastao se sa predstavnicima i članovima Udruženja Penzionera Đakovice .
Tokom sastanka , ministar Abraši je slušao probleme i potrebe penzionera iz Đakovice , koji su predstavili njihove zahteve .

Nakon što je slušao zahteve penzionere , Arban Abraši Ministar ih je najavio za novu penzijsku šemu, ,koja predviđa povećanje penzija do 100 evra .

Ministar Abrashi im je objasnio, da će se iz osnovne šeme biti uklonjeni samo nedoprinosni penzioneri, koji nisu stanovnici stanovnika Kosova .

Sastanak je završen uz saglasnost da zajedničkih konsultacija sa penzionerima cemo nastaviti I u budućnosti .

Abrashi ministar je još jednom ponovio podršku Vlade Kosova, za Kosovske penzionere.