Ministar Abraši sastao se sa predsdavnicima Evropskog Saveta

Priština 8 februar 2017

Ministar Rada i Socijalne Zaštite g. Arban Abraši u pratnji svojih saradnika, održao je danas sastanak sa delegacijom Evropskog Saveta na čelu sa Nils Muižnieks, Komesarom za Ljudska Prava te institucije. Nakon dobrodošlice, ministar Abraši je upoznao prisutne o ključnim aspektima socijalne i ekonomske situacije na Kosovu, standardima, uslugama i glavnim razvojnim politikama koje pruža MRSZ.
O aktuelnim temama za Kosovo o kojima se zainteresovala delegacija iz Evropskog Saveta, su bile pitanja o povratnicima, interno raseljenim licima, socijalnim i penzijkim šemama i za ugrožene grupe sa naglaskom na Rome, Aškalije i Egipćane, šeme o kategorijama proizašle iz rata, itd. Takođe, Ministar je upoznao goste o programu “Izlazi iz socialnog” iniciran od njega, preko kojeg se cilja zapošljavanje lica sa socijalnom asistencijom.

Tokom sastanka, Ministar Abraši dostavio pitanje žrtava seksualnog nasilja u poslednjem ratu na Kosovu, naglašavajući svoju spremnost i posvećenost da se te žrtve tretiraju dostojanstveno preko institucionalne zaštite. Ministar Abraši je naglasio da proces napreduje i očekuje se da preživele takvog nasilja budu nadoknađene počevši već ove godine.

Vođa delegacije iz Strazbura, Komisijoner Muižnieks bio je zadovoljan onim što je predstavljeno na sastanku, i informisao je Ministra Abrašija o cilju posete delegacije Veća Evrope, koja je uglavnom usmerena na tranzicionoj pravdi i mediskoj slobodi na Kosovu.