Abrashi ministar se sastao sa predstavnicima Udruženja Invalida Rata OVK-a

Ministar Rada i Socijalne Zaštite g Arban Abrashi sastao se sa g. Fadil Shurdha,predsednik i g. Enver Krasniqi, sekretar Udruženja Ratnih Invalida OVK, sa kojim su razgovarali o mogućnosti unapređenja saradnje i podrške ovom Udruženju.

Ministar Abrashi je naglasio da na osnovu odgovornosti koje ima MRSZ, će pokušati da uvek bude blizu ovoj kategoriji uz značajnu podršku njihovih zahteva za rehabilitaciju u okviru mogućnosti budžeta. Predsednik udruženja g.Fadil Shurdha zahvaljujući podršku ministra Abrashi, takođe je zatražio od ministarstva da podrže i ovu godinu programe za rehabilitaciju predstavljene od strane udruženja,kao i razmotriti mogućnost finansiranja ili obezbeđivanje finansijskih sredstava od Vlade Republike Kosova, za projekat proteza za invalide rata.