Ministar Rašić je održao sastanak sa predstavnicima poslodavaca

Ministar Rada i Socijalne Zastite,g. Nenad Rašić danas je održao sastanak sa predstavnicima poslodavaca, Privredne Komora Kosova , Američke Privredne Komore i Alijanse Biznisa Kosova. Tema sastanka bilo je snabdevanje sa Dozvolama Rada za strane državljane i potencijalnih investitora .Imajuci u vidu procedure koje se primenjuju za snabdevanje sa dozvolom za rad , tokom sastanka je razgovarano o pronalaženju efikasnijih načina i oblicima koji će olakšati i ubrzati procedure za potencijalne investitore , kao i stranim državljanima koji žele da rade i posluju u našoj zemlji.

Između ostalog ,sa predstavnicima poslodavaca su razgovarali o aktuelnom projektu Ministarstva Rada i Socijalne Zastite Republike Kosovo, u saradnji sa srodnim ministarstvima Republike Albanije i Makedonije oko osnivanja Slobodne zone pokreta radničke snage između ovih ovih država, kroz koje će zaposleni imati ravnopravan tretman sa radnom snagom odgovarajuće države.