Ministar MRSZ , g. Nenad Rašić ,zajedno sa ambasadorom iz norveške, g. Jan Breathu , posetili su NVO “Lady “

Ministar Rada i Socijalne Zastite, g Nenad Rašić , zajedno sa norveškim ambasadorom na Kosovu , g. Jan Braathu , posetio je danas Nevladinu Organizaciju ” lADY” u Prištini , organizacije koja kroz svoje aktivnosti savetuje , podržava i pomaže ženama da nađu posao i savete potrebne za preduzetništvo .
Tokom sastanka , gđa . Sanije Murati , direktorica ove organizacije najavila je da ova NVO je počela sa radom od 2005 , uz prostirenje aktivnosti na Kosovu, gde je pomenula jedan niz programa koji su realizovani tokom ovog perioda kojom prilikom su uspeli da pomognu u znanosti i anagzovanja žena o raznim temamam u njihovoj integraciji u društvo , uključujući tu i manjine .
Na ovom sastanku sa jednom kratkom prezentacijom bio je i predstavnik nevladine organizacije ” Besa Consulting ” , koji su zatražili podršku i oslon Ministarstva Rada i Socijalne Zastite i Norveške Ambasade u realizovanju projektima koja oni imaju nameru da praktikuju u budućnosti ,na tom nacinu da posvećenost utiče i poboljša stanje jednog deo od ljudi koji iz raznih razloga nisu usupili u okruženju našeg društva .
I Ministar Rašić i ambasador Braathu je obećao za ove dve nevladine organizacije da će istražiti sve mogućnosti za bilo kakvu pomoć i podršku u realizaciji projekata koji su u dobro građana .