Odrzano je Redovni sastanak Ekonomskog i Socijalnog Saveta

Uz kompletirano učešće socijalnih partnera održan je sastanak Ekonomskog i Socijalnog Saveta, čije je otvaranje predvodio g Arban Abrashi, ministar MRSZ, koji je predstavio znacajna pitanja društveno-ekonomske politike u zemlji, kao i socijalne i razvojne politike koje sprovodi Vlada Republike Kosova, odnosno Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite.

Ovo savetodavno telo koje ima za cilj pružiti savete i institucijama u zemlji o funkcionisanju i razvoju društveno-ekonomske politike u mestu, tokom ovog sastanka od posebnog interesa razmotrio je predlog pocetni Nacrt o izmenama i dopunama Zakona o ESS ,koji nakon dobijenih predlozima od strane predstavnika strucnjaka saveta , naglasio je da u narednih nekoliko nedelja će biti i procediranje u Vladi. Ministar MRSZ g.Arban Abrashi, koji je istovremeno i predsedavajući ovog tela nakon pozdrava sa učesnicima ovog saveta, obavezao je prisutnih članova da odmah počnu sa formiranjem Radne Tehničke Grupe ,koja ce se starati o komentarima svake stranke, da bi se ugradili u izmenu i dopuni i postojećeg zakona Ekonomskog i Socijalnog Saveta.

Tokom razgovora ovog saveta od strane učesnika je razmatrano da će sa ovim izmenama i dopunama Zakona o ESS – efikasnije ce se tretirati organizovanje , aktivnost ,sastav, lokacija, obim aktivnosti i nadležnosti u celini.

Ministar Abrashi sa naglaskom rekao je prisutnima da će sve ideje, predlozi projekata koji su primljeni iz socijalnih partnera i kojih su predstavljeni na ovom sastanku ce biti pregledani i analizirani sa posebnom pažnjom, i obećavajući im da na sledećim sastancima će biti obavešteni o svim budućim koracima i mogućnostima realizacije ovih projektnih ideja. On je dodao, da u budućim sastancima takođe predstavljati konkretnim predlozima o minimalne zarade na Kosovu, uzimajući u obzir činjenice i elemente troškova života, nezaposlenost, ukupne situacije na tržištu rada, nivo konkurencije i produktivnost u zemlji na osnovu toga predvideti jedno usklađivanje minimalne plate u zemlji.