Kosovo i Švajcarska potpisale sporazum o socijalnom osiguranju

Danas 1 juna 2017 godine u Bernu, Švicarska, tehnička delegacija Kosova i Švajcarske završili su pregovore i odobrili su konačni tekst bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju. Tehničke Grupe su uskladile opšti sporazum, administrativni sporazum i potrebne formulare koje će biti potrebne za sprovođenje ovog sporazuma.