Švajcarski Savezni Savetnik Berset primio je danas Kosovskog Ministra Rada i Socijalne Zaštite g.Nenada Rašića

Savezni Savetnik Alain Berest, Šef Saveznog Departmana Unutrašnjih Poslova, primio je u ponedeljak u Bernu, Kosovskog Ministra za Rad i Socijalnu Zaštitu g.Nenada Rašića.

Ovaj sastanak je omogućio procenu uslova koji moraju biti ispunjeni za izradu konvencije o socijalnom osiguranju između Švajcarske i Kosova, posebno identifikaciju preduslova za početak pregovora između dve zemlje.

Kao što je poznato, od 1 Aprila 2010 nakon odluke Saveznog Saveta , Švajcarska ne primenjuje sa Kosovom konvenciju socijalnog osiguranja postignut ranije sa bivšom Jugoslavijom. Savezni Sud je potvrdio ovu odluku u Junu 2013 god.
U ovom sastanku je razgovarano o uslovima koji moraju biti ispunjeni kako bi Savezni Savet postavio mandat za pregovore o zaključenju nove konvencije za socijalno osiguranje. Takođe je razgovarano o stanju kosovara i njihovo socijalno osiguranje, kao građani jedne zemlje sa kojom Švajcarska nema konvenciju.

Nekoliko strukturnih, administrativnih i pravnih uslova moraju biti ispunjeni da bi Švajcarski Savezni Savet i Parlament usvojili takvu konvenciju.